to umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny i stanowczy, jednocześnie szanując perspektywy innych. To zdolność do otwartej i pewnej siebie komunikacji, która nie narusza granic czy godności innych osób. Asertywność opiera się na umiejętności wyważonego balansu między wyraźnym wyrażaniem siebie a empatycznym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań innych. Pozwala to na budowanie zdrowych relacji, skuteczne rozwiązywanie konfliktów i tworzenie atmosfery współpracy, gdzie każda strona czuje się szanowana i zrozumiana.