Amos Tversky (1937-1996) to wybitny psycholog, znany z rewolucyjnych prac nad teorią zachowań decyzyjnych. Współpracując z noblistą Daniel Kahnemanem, przyczynił się do rozwinięcia teorii perspektywy, która wyjaśnia, jak ludzie oceniają ryzyko i dokonują wyborów w warunkach niepewności. Jego badania były kluczowe dla rozwoju ekonomii behawioralnej, a ich wpływ na świat biznesu i finansów jest nieoceniony. Dzięki jego wkładowi, firmy lepiej rozumieją procesy decyzyjne swoich klientów i mogą dostosować strategie marketingowe oraz oferty produktów, aby lepiej odpowiadać na ludzkie tendencje i błędy w podejmowaniu decyzji. Tversky stał się ikoną w dziedzinie analizy danych i nauk społecznych, inspirując setki badaczy i profesjonalistów w dziedzinie zarządzania. Jego prace wyznaczyły nowe standardy w analizie zachowań konsumentów i zarządzaniu ryzykiem, co ma kluczowe znaczenie w strategiach biznesowych i zarządzaniu kapitałem.