czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to zaburzenie neurorozwojowe o podłożu genetycznym (jest dziedziczne). Trzy kluczowe objawy to: impulsywność, nadpobudliwość psychoruchowa lub zmniejszona aktywność i trudności w koncentracji uwagi. Objawy mogą się różnie objawiać u różnych osób.