Szkolenia

Oferta szkoleń:

W ofercie posiadamy zarówno szkolenia tzw. miękkie, jak i specjalistyczne. Współpracujemy na stałe z kilkunastoma doświadczonymi trenerami biznesu. Przeprowadziliśmy setki różnorodnych szkoleń, posiadamy interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie trenerskie. Specjalizujemy się w obszarze związanym z budowaniem relacji między ludźmi i zwiększaniem wydajności zespołów.

Podstawą wszystkich naszych działań są: wiedza oparta na badaniach naukowych oraz dążenie do nabywania przez uczestników nowych kompetencji, w tym zwłaszcza tych o charakterze praktycznym. Uczymy, jak komunikować się sprawniej i efektywniej. Wspieramy menedżerów w doskonaleniu umiejętności zarządzania zespołem. Chętnie podejmujemy się prowadzenia szkoleń dla grup skonfliktowanych, gdyż wszelkie problemy są dla nas wyzwaniem.

Każde szkolenie jest mieszanką ćwiczeń praktycznych, solidnej wiedzy naukowej, wymiany doświadczeń, wyciągania wniosków umożliwiających praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Oferujemy wyłącznie szkolenia „uszyte na miarę” i dopasowane do potrzeb Klienta, dlatego nie znajdą Państwo w naszej ofercie gotowych programów szkoleń. Usługę poprzedzamy szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a podsumowujemy ewaluacją efektywności szkolenia.

Powrót

Przykładowe obszary tematyczne szkoleń:

Dla zespołów pracowników
 • komunikacja w zespole i organizacji
 • asertywność w kontakcie z klientem/dostawcą
 • budowanie zespołu/współpraca w zespole
 • negocjacje
 • obsługa klienta
 • obsługa klienta trudnego – szkolenia dla instytucji
 • sprzedaż przez rekomendacje
 • narzędzia twórczego rozwiązywania problemów
 • rozwiązywanie konfliktów i reagowanie w sytuacjach trudnych
 • jak rozpoznać mobbing i jak reagować na mobbing w pracy?
 • radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego
 • współpraca z organizacjami związkowymi
 • Action Learning – coaching grupowy
 • szkolenia dla trenerów wewnętrznych i mentorów
 • zarządzanie informacją, Mind Mapping, Visual Thinking
 • zarządzanie wiedzą
 • szkolenia w zakresie wdrażania i nowelizacji norm systemów zarządzania jakością ISO
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci Internet
 • szkolenia z ochrony danych osobowych
 • e-learning i blended learning

Powrót

Dla kadry zarządzającej
 • motywowanie pracowników
 • przywództwo, budowanie autorytetu
 • rozwijanie kompetencji menedżerskich: delegowanie, egzekwowanie, dawanie feedbacku, prowadzenie okresowych rozmów z podwładnymi
 • zarządzanie skonfliktowanym zespołem, zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie zmianą
 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Powrót

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, byśmy
mogli wzmocnić Twoją firmę odpowiednimi rozwiązaniami.

Kontakt