Rozwiązywanie problemów małych firm

Jak pomagamy firmom?

Małe i średnie firmy stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Wiele z nich to firmy rodzinne, często prowadzone przez przedstawicieli nawet trzech pokoleń. Ich właściciele, nierzadko charyzmatyczni i mocno zdeterminowani, aby osiągnąć sukces, nie opierają się rynkowym zawirowaniom. Dzielnie walczą z konkurencją i kryzysami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. A te ostatnie bywają szczególnie dotkliwe. Wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa pojawiają się problemy organizacyjne, trudności z delegowaniem zadań przez zarządzających firmą i powtarzającymi się błędami pracowników. W rezultacie firmy tracą cenne zasoby na rozwiązywanie wewnętrznych problemów zamiast koncentrować się na rozwoju.

Powrót

Najczęstsze problemy małych i średnich firm, które pomagamy rozwiązać to:

  • centralne zarządzanie przez właściciela firmy, który delegując obowiązki, nie deleguje uprawnień
  • spory i konflikty wewnętrzne, nieporozumienia w zarządzie
  • spadek motywacji podwładnych i zbyt duża ich rotacja
  • błędy w obsłudze klienta
  • brak umiejętności radzenia sobie z niezadowolonym klientem
  • niskie kwalifikacje pracowników
  • problemy w komunikacji wewnętrznej
  • różnice pokoleniowe w podejściu do inwestowania w technologie
  • problemy z brakiem sukcesorów lub nieprzygotowaniem do sukcesji

Powrót

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, byśmy
mogli wzmocnić Twoją firmę odpowiednimi rozwiązaniami.

Kontakt