Gry terenowe

Czym są gry terenowe i co dzięki nim osiągamy?

Nowoczesną i nietuzinkową formą integracji pracowników jest gra terenowa. Może ona przyjmować formę standardowej gry terenowej (realizowanej w hotelu, obiekcie szkoleniowym, w lesie bądź np. w zamku) lub gry miejskiej (realizowanej w dowolnej, atrakcyjnej lokalizacji w Polsce). Scenariusz gry tworzony jest w oparciu o potrzeby Klienta i dedykowany dla konkretnej grupy odbiorców. Tematyka gry i jej główne wątki pozwalają na nawiązanie do realiów biznesowych w zabawowej formie, a poprzez realizację zadań pozwala na nabycie umiejętności zespołowego pokonywania wyzwań.

Powrót

Scenariusze gier terenowych i miejskich pozwalają na realizację celów biznesowych, takich jak:

  • integracja zespołów
  • wzbudzanie motywacji u pracowników poprzez nabywanie przez nich umiejętności w nowatorskiej, ciekawej formie
  • wzbudzanie postaw zespołowych u pracowników
  • rozwijanie umiejętności kooperacji i współdziałania
  • poprawa komunikacji między pracownikami
  • rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów
  • rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i nieprzewidywalnych
  • wdrażanie standardów i procedur w atrakcyjnej formule

Powrót

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt