Audyt HR

Czym jest audyt w firmie i na czym polega “mapowanie procesów”?

 

Od kilkunastu lat rozwiązujemy problemy w firmach naszych Klientów. Wiemy, że nie znając źródła problemu trudno jest zaproponować skuteczne rozwiązanie. Dlatego na życzenie Klienta przeprowadzamy audyt w firmie, zarówno pod kątem zarządzania zespołem i poziomu motywacji zespołu, wdrożonych systemów zarządzania procesami produkcji, komunikacji wewnętrznej, organizacji procesów administrowania danymi i dokumentami. Audyt obejmuje obszary rekomendowane przez naszych konsultantów i zaakceptowane przez Klienta.

Audyt przeprowadzają konsultanci biznesu doświadczeni w poszczególnych obszarach: zarządzania personelem, zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą, zarządzania produkcją.

Efektem audytu jest raport poaudytowy prezentowany kadrze zarządzającej wraz z rekomendowanymi rozwiązaniami poszczególnych problemów.

Powrót

Audyt może obejmować następujące działania:

  • analiza dokumentacji i przepływu dokumentów

  • wywiady z kadrą zarządzającą

  • wywiady z pracownikami wszystkich szczebli

  • spotkanie tzw. „grupy fokusowej”

  • badanie ankietowe

  • fizyczna obecność konsultanta w firmie, tzw. shadowing

  • przeprowadzenie i analiza statystyk efektywności poszczególnych pracowników i wydajności zespołu

Powrót

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, byśmy
mogli wzmocnić Twoją firmę odpowiednimi rozwiązaniami.

Kontakt