Jak się nie pogubić we współczesnym świecie?

Współczesny człowiek tworzy własną markę osobistą, korzysta z dóbr rynku rozwoju osobistego, buduje własną niezależność, poszukuje kontaktu ze sobą etc. Próba bycia indywidualistą, kreowania siebie, przy jednoczesnym odpowiadaniu na potrzeby otaczającego świata powodują dysonanse, z którymi Człowiek 3.0 boryka się każdego dnia, zarówno w pracy jak i w życiu
prywatnym. Podczas wykładu dla Uniwersytetu SWPS psycholog Bruno Żółtowski porusza kwestie poszukiwania własnej tożsamości, przygląda się sposobom jakie wykorzystujemy, aby zbudować siebie, a także naszym wysiłkom i próbom odróżnienia się od innych ludzi. Zapraszamy do słuchania!

  • Posted by Bruno Żółtowski
  • On 27 sierpnia 2018