Menu

Oferta dla szkół

catsWspółpracujemy z grupą trenerów doświadczonych we współpracy z nauczycielami i młodzieżą. Od 2004 roku prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych oraz dyrektorów szkół. W latach 2013-2015 realizowaliśmy szkolenia i sesje coachingowe dla gliwickich i bytomskich nauczycieli w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji. Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie w pracy z nauczycielami, indywidualnej i grupowej. Realizujemy zlecenia komercyjne dla szkół i uczelni wyższych: zarówno pojedyncze szkolenia, jak i cykle warsztatów, sesji superwizyjnych oraz dostarczamy wsparcia w zakresie rozwoju i promocji placówki.

 

Oferta, jaką przygotowaliśmy dla szkół zawiera:

 • szkolenia rad pedagogicznych
 • warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
 • pakiet spotkań superwizyjnych dla nauczycieli
 • szkolenia indywidualne i coaching dla kadry zarządzającej placówką oświatową
 • warsztaty dla uczniów z efektywnego uczenia się
 • wykłady, prelekcje i warsztaty dla rodziców uczniów

 

Propozycje tematów  szkoleń dla nauczycieli:

Szkolenia związane z procesem dydaktycznym:

 • Metody aktywizujące
 • Jak ciekawie prowadzić zajęcia pozalekcyjne?
 • Myślenie wizualne i rysunek w pracy nauczyciela
 • Techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania dla nauczycieli
 • Zastosowanie mnemotechnik w pracy dydaktycznej
 • Zastosowanie nowych technologii i narzędzi interaktywnych w pracy nauczyciela
 • „Mapy myśli” w procesie edukacyjnym

 

Szkolenia wspierające pracę z uczniami:

 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym
 • Jak zintegrować zespół klasowy?
 • Motywowanie uczniów – wzbudzanie motywacji wewnętrznej
 • Praca z uczniem zdemotywowanym
 • Komunikacja z uczniem w sytuacjach trudnych
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Indywidualizacja pracy z uczniem na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Metody pracy z uczniem zdolnym
 • Nauczyciel jako coach – zastosowanie metod coachingowych w budowaniu relacji z uczniami

 

Szkolenia profilaktyczne:

 • Cyberprzemoc – profilaktyka i postępowanie w przypadku wystąpienia cyberprzemocy w szkole
 • Profilaktyka uzależnienia od Internetu i telefonu
 • Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom związanym z mechanizmami grupowymi: wykluczeniu społecznemu, odrzuceniu, przemocy rówieśniczej, manipulacji, uzależnieniom

 

Szkolenia wspierające indywidualny rozwój nauczyciela:

 • Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – zapobieganie, radzenie sobie, leczenie
 • Autoprezentacja w pracy nauczyciela
 • Techniki zarządzania czasem dla nauczycieli

 

Pozostałe szkolenia dla rad pedagogicznych:

 • Promocja placówki oświatowej
 • Asertywna komunikacja w relacjach z rodzicami uczniów
 • Skuteczne prowadzenie zebrań z rodzicami

 

SUPERWIZJA PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ
Celem superwizji jest wspieranie indywidualnego rozwoju kompetencji nauczyciela w radzeniu sobie z problemami zawodowymi. Ta forma oddziaływania jest dedykowana pojedynczym nauczycielom lub zespołom problemowym. Forma bardziej zindywidualizowana niż szkolenie, pozwala na pogłębienie analizy problemu i skuteczniejsze zaplanowanie działań naprawczych lub profilaktycznych. Superwizja może dotyczyć różnorodnych obszarów: zaplanowania działań naprawczych w ramach konkretnego problemu klasowego, zwiększenie kompetencji wychowawczych lub komunikacyjnych, wzmocnienie kompetencji radzenia sobie ze stresem i innych, dopasowanych do potrzeb nauczyciela lub placówki.

 

COACHING DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Indywidualne sesje dla dyrektorów i zastępców dyrektorów, usprawniające pracę osoby zarządzającej, a także podnoszące skuteczność stosowanych narzędzi zarządzania. Sesje wspierane mentoringiem. Coaching dla kadry zarządzającej pozwala wzmocnić pozycję lidera w zespole, udoskonalić umiejętność delegowania i egzekwowania zadań, poprawić własne kompetencje komunikacyjne, nabyć umiejętność integrowania zespołu.

Informacje organizacyjne

Zajęcia odbywają się na terenie placówki, w terminie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »